Co nowego

Uwaga! Nie zawsze opisujemy wszystkie zmiany, ale zapewniamy, że system jest cały czas aktulizowany i udoskonalany.

9 lipca 2019r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Sortowanie listy zaległości po kwocie zaległości
  • liga Widok listy meczów w panelu z przyznaną przez system punktacją

4 czerwca 2019r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Możliwość wyświetlenia grafiku na klubowym telewizorze
  • rezerwacje Wprowadzenie obsługi zagranicznych numerów telefonów
  • rezerwacje Możliwość podłączenia płatności ONLINE
  • rezerwacje Możliwość udostępnienia informacji o stanie kortów na portalu oraz własnej stronie WWW
  • turnieje Możliwość przesłania informacji do administratora o zmianach w danych osobowych konkretnego gracza

1 maja 2019r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Możliwość wysyłania wiadomości SMS z informacją o zaległości przez pracownika
  • rezerwacje Możliwość wysyłania wiadomości SMS z zaproszeniem do rezerwacji ONLINE przez pracownika
  • liga Możliwość dopisania dat do kolejek terminarza
  • liga Możliwość zamiany graczy w terminarzu
  • turnieje Podmienianie uczestników turnieju

3 kwietnia 2019r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Możliwość wprowadzania telefonów z myślnikami i spacjami
  • rezerwacje Możliwość rezerwacji obiektu na zajęcia z poziomu grafiku (2 i więcej zajęć przypisanych do 1 rezerwacji)
  • liga Wysłanie danych do logowania przez organizatora
  • liga Duże przyciski Zadzwoń oraz Napisz do szybkiego kontaktu
  • liga Dodawanie administratora rozgrywek
  • turnieje Zatwierdzanie zgłoszeń poprzez automatyczne zatwierdzanie

2 marca 2019r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Grupowe rozliczenie klienta w profilu
  • akademia Podczas rozliczania opiekunów jest możliwość rozliczenia pozostałych usług jak np. abonamenty czy karnety
  • akademia Przyspieszenie wczytywania się grafiku zajęć
  • akademia Przyspieszenie wczytywania się szczegółów zajęć
  • turnieje Odznaczanie, kto już zapłacił za turniej
  • turnieje Wprowadzenie listy uczestników (osób) z podsumowaniem ilości kategorii oraz sumy opłat

3 lutego 2019r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Automatyczne poprawianie wielkości liter w nazwie klienta
  • rezerwacje Możliwość automatycznego doliczania stałej kwoty do rezerwacji z trenerami
  • liga Nowy interfejs systemu ligowego
  • liga Bardziej intuicyjny sposób dodawania uczestników w lidze
  • liga Możliwość zgłaszania zmian danych osobowych gracza bezpośrednio przez panel
  • liga Automatyczne powiadomienie administratora o chęci połączenia gracza z kontem na portalu
  • turnieje Opcja drukowania drabinek i grup
  • turnieje Opcja drukowania planu gier oraz listy osób do zbierania wpisowego na poszczególny dzień

5 stycznia 2019r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Przyspieszenie wczytywania się grafiku rezerwacji
  • rezerwacje Automatyczne powiadomienie administratora o chęci dodania pracownika, który ma już konto na portalu
  • rezerwacje Możliwość rezerwacji poprzez dostępność kortów
  • rezerwacje Zezwolenie na rozgrywanie meczów rozgrywek zewnętrznych
  • rezerwacje Wprowadzenie cennika dla rozgrywek zewnętrznych
  • turnieje Możliwość udostępnienia rozwiązania dedykowanego z informacjami o turnieju na własnej WWW
  • turnieje Wprowadzenie opcji "Zobacz swoje mecze"

5 grudnia 2018r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Możliwość zaproszenia klienta do rezerwacji ONLINE
  • rezerwacje Filtrowanie księgowości
  • turnieje Wtyczka na TV z planem gier (widok listy)
  • turnieje Konfiguracja czcionki, odświeżania planu gier

5 listopada 2018r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Wyświetlenie klientów oczekujących na synchronizację
  • turnieje Możliwość wprowadzania wyników bezpośrednio poprzez plan gier
  • turnieje Wtyczka na TV z planem gier (widok tabeli)

5 października 2018r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Możliwość wysłania szczegółów abonamentu/karnetu poprzez SMS/E-MAIL
  • turnieje Możliwość układania planu gier poprzez utworzenie swoich list meczów
  • turnieje Wprowadzenie informacji, które mecze jeszcze trwają, a które jeszcze nie zaczęły się

10 września 2018r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Wprowadzenie ikony dzwoneczka informującej, czy dany klient został już powiadomiony o zaległości
  • turnieje Poprawiono komunikację wewnątrz modułu turniejowego
  • turnieje Możliwość układania planu gier ręcznie

1 sierpnia 2018r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Powiadomienia SMS o zaległościach
  • turnieje Możliwość wyboru rankingu podczas rozstawiania
  • turnieje Możliwość ukrywania planu gier i wyników losowania
  • turnieje Możliwość skopiowania turnieju i zbudowania nowego na bazie starego

7 lipca 2018r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Podgląd klientów, którzy mają specjalne ustawienia, inny domyślny kolor czy ukryte zaległości
  • turnieje Wprowadzenie szablonów turniejów

5 czerwca 2018r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Dodanie dnia świątecznego do cennika
  • liga Kopiowanie tabel z poprzedniej rundy podczas dodawania nowej
  • turnieje Dodano system turniejowy "Americano"
  • turnieje Możliwość zapisów ONLINE

7 maja 2018r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Wprowadzenie dni świątecznych, wykluczonych oraz wolnych od pracy
  • akademia Wprowadzenie informacji o zajętości grup na grafiku zajęć
  • liga Opcja "Moje mecze"
  • turnieje Dodano system turniejowy "Drabinka o miejsca"
  • turnieje Dodano system turniejowy "Drabinka do dwóch przegranych"

7 kwietnia 2018r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Wyłączenie lub ograniczenie możliwości odwolywania rezerwacji dla pracownika
  • challenge Karanie za brak aktywności
  • turnieje Uruchomienie modułu turniejowego

1 marca 2018r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Możliwość ustawienia powiadomień na więcej niż jeden adres e-mail
  • rezerwacje Możliwość wysyłania kliku zgłoszeń przez jednego użytkownika na jedno wydarzenie
  • akademia Możliwość ustawienia indywidualnych cen cyklicznych dla poszczególnych uczestników zajęć
  • akademia Podczas rozliczania opiekunów dostępny jest podgląd starych płatności
  • akademia Możliwość edycji cen w cennikach cyklicznych
  • akademia W płatnościach klienta dostępne są dodatkowe informacje o płatnościach za zajęcia
  • akademia W profilu uczestnika w zakładce odwołane dostępne są informacje o odwołanych i odrobionych zajęciach
  • akademia W profilu uczestnika w zakładce płatności dostępne są informacje o wszystkich płatnościach opiekuna oraz możliwość szybkiego rozliczenia
  • akademia Synchronizacja płatności klienta z płatnościami za akademię - szybkie linki
  • akademia Wyświetlanie się grafiku zajęć

8 lutego 2018r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Spersonalizowanie liczby dni do przodu dla pracownika
  • challenge Blokada wyzywania przy braku opłaty wpisowego

5 stycznia 2018r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Wyłączenie dostępności do stałych rezerwacji dla pracowników
  • challenge Eksponowanie braku opłaty wpisowego

8 grudnia 2017r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Podczas dodawania stałych rezerwacji komunikat o zajętych już terminach
  • rezerwacje Możliwość dodania przy rezerwacji kilku płatności na jednego klienta
  • rezerwacje Możliwość blokowania wszystkich wolnych połówek danego dnia w wybranym przedziale czasowym
  • rezerwacje Zmiana nawigacji po grafiku: lewy przycisk myszy otwiera szczegóły rezerwacji ze wszystkimi opcjami, a prawy przycisk myszy otwiera jak wcześniej menu kontekstowe ze wszystkimi dostępnymi opcjami
  • rezerwacje Możliwość zarządzania pracownikami: dodawanie, usuwanie, przydzielanie uprawnień
  • akademia Możliwość dodania swojej akademii (moduł szkółek)

2 listopada 2017r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • challenge Podczas usuwania wyzwania w rozgrywkach komunikat wraz z linkiem do zarezerwowanego kortu
  • challenge Możliwość wprowadzania wyników przez uczestników
  • liga Podczas usuwania wyzwania w rozgrywkach komunikat wraz z linkiem do zarezerwowanego kortu

10 października 2017r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • challenge Nowo dodany uczestnik otrzymuje e-mail z informacją o dodaniu go do rozgrywek
  • liga Nowo dodany uczestnik otrzymuje e-mail z informacją o dodaniu go do rozgrywek

4 września 2017r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Zapisywanie informacji o zmianach w rezerwacji
  • rezerwacje Podczas wprowadzania zbyt długiej dodatkowej informacji do rezerwacji system automatycznie konwertuje to w wiadomość przypisaną do rezerwacji
  • rezerwacje Automatyczne rozliczanie abonamentów podczas dodawania
  • liga Uruchomienie deblowego systemu ligowego
  • liga Uproszczenie zakładania kont w rozgrywkach

3 lipca 2017r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Informacja na grafiku o nowych klientach
  • rezerwacje Zmiana czasu rezerwacji przyciskami + i -
  • rezerwacje Generowanie do PDF historii przefiltrowanych rezerwacji
  • rezerwacje Wymagany numer telefonu podczas dodawania rezerwacji przez obsługę klubu
  • akademia Moduł do zarządzania zajęciami
  • rezerwacje Lista zmian - śledzenie nowych funkcjonalności i poprawek systemu

5 czerwca 2017r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Dodanie szybkiej sprzedaży ze sklepu podczas rozliczania rezerwacji
  • challenge Samodzielne pobieranie kodu źródłowego rozwiązania dedykowanego z ustawień
  • liga Samodzielne pobieranie kodu źródłowego rozwiązania dedykowanego z ustawień

6 maja 2017r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Wprowadzenie raportu danego dnia lub przefiltrowanych rezerwacji
  • challenge Zapisy ONLINE bez potwierdzania
  • liga Zapisy ONLINE bez potwierdzania

2 kwietnia 2017r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Dodanie listy oczekujących
  • challenge Spersonalizowany sposób wyzywania

7 marca 2017r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Informacja o saldzie konta podczas wybierania klienta
  • challenge Dostępność kortów
  • challenge Możliwość rezerwacji kortu z systemu challenge
  • liga Dostępność kortów
  • liga Możliwość rezerwacji kortu z systemu ligowego

10 lutego 2017r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Możliwość pokazania i korzystania z obiektów wyłączonych dla klientów
  • challenge Spersonalizowany sposób karania za walkowery
  • liga Możliwość ukrycia rankingu generalnego

2 stycznia 2017r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Separator obiektów
  • challenge Możliwość liczenia czasu wygranego i przegranego od terminu spotkania
  • liga Opcja wyłączenia wprowadzania wyników przez graczy

9 grudnia 2016r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • challenge Możliwość uruchomienia piramidy wyzwań
  • liga Możliwość wymagania powodu anulowania spotkania

9 listopada 2016r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • challenge Podział na ligi
  • liga Wyświetlanie punktacji pod tabelą

6 października 2016r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Widok tygodniowy
  • liga Wprowadzenie małej tabeli

3 września 2016r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Masowe odwoływanie rezerwacji
  • challenge Progresywny sposób karania za walkowery
  • liga Metoda sortowania tabeli punkty -> gemy

4 sierpnia 2016r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Możliwość zamiany miejscami rezerwacji na grafiku
  • liga Oznaczenie awansów, spadków, baraży w tabeli ligowej

2 lipca 2016r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Automatycznie otwierające się okienko aktualizacji klienta
  • challenge Blokada na ponowne wyzwanie tego samego gracza
  • liga Przycisk "Dodaj mecz"

1 czerwca 2016r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Możliwość ukrycia salda klubu
  • liga Możliwość wyłączenia raportu ligowego przez użytkowników

3 maja 2016r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Brak konieczności rozliczania rezerwacji
  • challenge Księgowanie opłaty wpisowego
  • liga Wysyłanie codziennego raportu ligowego z wynikami i nadchodzącymi meczami

6 kwietnia 2016r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Zabezpieczenie przed nowym klientem
  • liga Możliwość wyświetlania poziomu NTRP

3 marca 2016r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Możliwość pokazania klientowi komentarza płatności
  • challenge Podział uczestników na kategorie
  • liga Wprowadzenie rankingu generalnego (jako suma wszystkich rund)

4 lutego 2016r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Akceptacja regulaminu klubu
  • liga Opcja wydruku tabel ligowych

6 stycznia 2016r.

 • Dodano nowe funkcje:

  • rezerwacje Blokada rezerwacji nocą
  • challenge Przycisk wstrzymaj/wznów rozgrywki